ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τα ΕΛ.ΤΑ. προχώρησε στην δημιουργία

του 1ου Σκακιστικού Ελληνικού Γραμματοσήμου σε περιορισμένο αριθμό

με θέμα το σήμα του Συλλόγου μας και τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.

ELTA sullektiko